A honlap egyetlen intézménynek sem hivatalos oldala. Bővebben az impresszumban... > Események > 2007–2008 > Centenáriumi ünepség, 2007. X. 12. > Diákjaink műsora II. <előző | következő>
„Tebenned bíztunk eleitől fogva”

Fekete Ágnes: A Baár–Madas budapesti református gimnázium 100 éve alapult. Most először nem a múltról, hanem a jelenről lesz szó. Néhány diáktól kérdeztem meg, mit jelent számukra egy 100 éves iskolába járni. A diákok után Tombor László igazgatót hallják.

Lány1: Az, hogy száz éves –ide járok két éve–, nekem ez túl sokat nekem nem mond, vagy annyira nem érzem át ennek az egésznek a súlyát.

Fiú1: Én például már tíz éve ide járok, mi voltunk az első általános iskolai osztály. Így, hogy régebb óta járunk ide, így szerintem jobban átérezzünk, hogy száz éves. De igazából mi is csak tíz évet láttunk belőle.

Fekete Ágnes: Tíz év a száz évből.

Fiú1: Igen. Tulajdonképpen minket is lehetne ünnepelni.

Fekete Ágnes: És milyen volt ez a tíz év?

Lány2: Elsőben csak tizenheten indultunk, minden évben jöttek új gyerekek.

Lány3: Én is harmadikban csatlakoztam.

Lány2: Igen, és akkor így végül is már így egész szép szám lett. Aztán páran elmentek hetediktől...

Lány3: Kiegészültünk. Van egy új osztály, nagyon jó osztály.

Fekete Ágnes: Igen? Szeretitek?

Fiú1: Különös összességet alkotunk így együtt. Amivel nem hasonlít semmilyen más osztályhoz. Például a tanárok is mindig különlegesnek tartják a mi osztályunkat. A 11. b, akivel kezdtünk ezt a tíz évet, teljesen más, elkülönülő osztály ebben az évfolyamban is.

Lány3: Barátságok megmaradtak és keletkeztek.

Fiú1: Az, hogy száz éve alapították ezt az iskolát, de a szüleink például nem járhattak a Baár–Madasba. Legfeljebb a nagy-, illetve dédszüleink. Az a baj ezzel a századik évfordulóval, hogy kicsit rányomja a bélyegét ez a negyven év, és így nem lehet átérezni.

Fekete Ágnes: Neked a nagymamád ide járt?

Fiú1: Igen. Amikor ez még leánygimnázium volt, a harmincas években, akkor ő ide járt igen.

Fekete Ágnes: Hogy hívják?

Fiú1: Filep Judit.

Fekete Ágnes: És ő mit mesélt erről?

Fiú1: Elmesélte, hogy mennyire máshogy nézett ki például az épület. Mennyivel szigorúbb volt. Egyenruha volt. Akkor járt ide, amikor az Áprily Lajos volt az igazgató, és így arról is mesélt.

Fekete Ágnes: Jó dolgokat mesélt?

Fiú1: Igen, abszolút pozitívakat, igen. Most volt osztálytalálkozójuk is, és volt egy unoka, aki ide járt, és nekem kellett fogadni az ő osztálytársait itt az iskolában.

Fekete Ágnes: Azért ez nagyon jó, nem? Hogy nemzedékről nemzedékre, tehát mégis ennek a negyven évnek az ellenére van egyfajta összetartás a régiek és az újak között.

Fiú1: Volt még egy egyébként, egy másik lány. Ő is ugyanígy a nagymamáink osztálytársai voltak.

Fekete Ágnes: Milyen ez a Baár–Madas?

Fiú1: Annyira nem szigorú, mint mondjuk hetven éve, nyilván, de azért valamennyire szigorú. Erős iskola. Mindig jó eredményeket érünk el.

Lány4: Mint egyházi iskola azért bizonyos elvárások vannak, de ez nem olyan dolog, amit ne lehetne teljesíteni. Annyira nem fajulnak el a diákok. Nincs az a lazaság, mint más helyeken. Szerintem ez jó.

Fekete Ágnes: Hallotok más iskolákról, hogy mégis mi a különbség?

Fiú1: Hogyha valakinek valamilyen baja van azt nyugodtan megbeszélheti, mondjuk tanárokkal is például.

Fiú2: Egy közösséget épít ki. Ide a diákok nem azért jönnek be, hogy bejöjjenek és délután utána menjenek a barátokkal ücsörögni. Az ember itt találja meg a barátját az iskolában, meg az osztályában. A Baár–Madas egy társaságot, közösséget hoz létre. Valamelyik nap jártam erre szombaton és láttam egy osztálytalálkozót –szerintem tíz évesek lehettek korukból ítélve–, azt néztem, hogy körülbelül húszan jöttek össze. Szerintem ez egész jó szám tíz év után.

Lány4: Az érettségizettek is rendszeresen visszajárnak tanároktól segítséget kérni például könyvtárban. Olyan tanár-diák kapcsolatok is kiépülnek, hogy számítanak rájuk még a főiskolán is, egyetemen is.

Lány3: Főleg inkább csak képeket láttunk az iskolában régi tesiórákról és nagyon rendezett és komolyan folyt az óra. Volt egy kis tó is az udvaron. A tanárok is szoktak mesélni a régi időkről, leginkább a földrajztanárunk.

Fekete Ágnes: Miért ő?

Lány3: Itt volt az újraindításakor is, mindig szívesen emlékeznek vissza. Amikor ide jöttünk 9.-ben, meg az érkező osztályok azok elmennek a Kerepesi úti temetőbe az alapítóknak a sírjához.

Fekete Ágnes: Melyik a legjobb tantárgy nektek?

Lány4: A tesi.

Lány3: Megszerettem itt a földrajzot. Nagyon jól tanított a tanár úr, mert felkeltette a figyelmünket.

Lány4: Én a matekot szeretem meg a fizikát, sokat segített, hogy vannak fakultációk és akkor sok érdekes dolgot lehet megtudni. Tehát nem csak az anyagot.

Lány3: A nyelveket is szeretem, főleg a németet. Nagyon függ attól, hogy milyen tanár, mert egy rossz tanár eléggé „visszanyomhat” a tantárgyhoz.

Lány4: Művészettörténetben is jó eredmények vannak.

Lány2: Kötelező –idézőjelbe téve–, mert a tantervbe be van építve a hétfő reggeli istentisztelet, időnként persze van olyan, hogy ha aznap egy nagyon komoly témazárót írunk, mondjuk történelemből, akkor persze az osztály előveszi a füzetét, de úgy általában azért figyelnek.

Lány1: Ez úgy van, hogy én is sokszor elterveztem, hogy most tanulni fogok és nem fogok odafigyelni, de úgyse sikerül, mert mindig valami miatt odafigyeltem.

Tombor László: 1907. október 12-én indult meg a tanítás a Baár–Madas iskolában, akkor az volt a neve, hogy Felsőbb Leányiskola és Nevelőintézet. Még csak tizenkét diáklány volt aki elkezdte; a két adományozónak Baár Jánosnak és Madas Károlynak a nevét viseli, akik külön-külön alapítványt tettek. Ebben az időszakban a leánynevelés alap- vagy középfokú oktatása még nem volt annyira elterjedt és úgy gondolták, hogy ez a terület az, amelyet érdemes támogatni. Érdekessége Baár János személyének, hogy ő egy katolikus polgár volt, református barátai voltak, a református egyháznak adta lényegében a vagyonát. A következő évtizedekben látványosan fejlődött, előbb bérelt épületben folyt a tanítás, majd 1930-tól itt a Lórántffy Zsuzsanna utcában Medgyaszai Istvánnak egy csodálatos épülete készült el akkor, amelyik a kor oktatási igényeit tökéletesen kielégítette, de ha ma körbejárjuk, akkor ma is gyermekbarát épületről van szó. Az iskolának a fénykora a 30-as évektől tekinthető. 1945 után általános iskolával is bővült a gimnázium, 1948-ban az általános iskolai részt államosították, 1952-ben pedig a református gimnázium is megszűnt létezni. Az épület létezett, a szellemisége a Baár–Madasnak létezett, és 1990-ben már egy új helyzetben elsőként indulhatott meg az oktatás a református gimnáziumok közül itt a Baár–Madasban. 1997-től már általános iskolai része is van.

Fekete Ágnes: Sőt most már egy óvoda is van nem messze.

Tombor László: Igen. Bár az nem tartozik az iskolánkhoz, a fenntartónk közös.

Fekete Ágnes: Oktatási centrum lett ez.

Tombor László: Így van! Van hat évfolyamos képzésű gimnáziumi osztályunk, nem is egy, hanem kettő, és van egy négy évfolyamos gimnáziumi osztályunk, illetve tavaly és ebben az évben nyelvi előkészítő öt évfolyamos képzést is indítottunk, jövőre a hat évfolyamos osztályainkon belül szeretnénk tagozatokat indítani, matematika, illetve nyelvi kommunikációs tagozatot.

Fekete Ágnes: Az ünnepségre kit és mikor várnak?

Tombor László: Az egész év a centenárium jegyében zajlott. Október 12-én délelőtt kerül sor az iskolának a felújított tornatermében az ünnepi istentiszteletre, meg az emlékműsorra, délután külön osztály- és évfolyamtalálkozókat szervezünk, nagyon sokan élnek még szerencsére a háború előtti illetve az '52 előtti időkből, ők rendszeresen visszajönnek az iskolába, és nagyon nagy támaszaink ők. 13-án 16 órakor Deák téri evangélikus templomban lesz egy jótékonysági koncert, amelyen fellép Fassang László orgonaművész, aki iskolánknak volt diákja. Este pedig egy bál lesz azon öregdiákok számára, akik '90 után végeztek és reméljük, hogy egymásra találnak a különböző évfolyamoknak a diákjai, adott esetben a tanárai.

szerkesztő: Fekete Ágnes
Kossuth Rádió, 2007. X. 10. 13:30
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:23:54
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:24:17
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:29:33
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:33:25
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:35:57
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:40:35
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:49:54
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:50:27
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 13:56:51
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:00:17
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:01:48
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:15:46
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:18:05
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:23:15
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:26:30
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:30:19
kép: Nagy Marcell
készült: 2007. X. 12. 14:32:09