A honlap egyetlen intézménynek sem hivatalos oldala. Bővebben az impresszumban... > Események > 2009–2010 > Domborműavatás, 2009. X. 5. > Koncz Kános Koppány felvételei <előző | következő>
Van tennivalónk
(rövid beszéd a Vértanúk reliefjének avatásán)

Budapesten nincs emlékszobra az aradi vértanúknak.

Én régen forgattam a gondolatot, hogy őróluk mindenképpen meg kell emlékezni –rájuk emlékeztetni kell egy szoborral, faragással–, amikor kezembe került egy gyönyörű körtefa deszka, amely szinte kérte, hogy valami méltót készítsek belőle. Így faragtam meg ezt az arcképcsarnokot.

És hogy megfelelő helyre kerüljön, a Baár–Madas Gimnáziumnak adományoztam, ahol –bízom benne– még érték a hősiesség, a bátorság, a hazaszeretet…

Mert ma a gyávák, hazugok, pénzéhesek, felszínesek világa van.

A relativizmus világa.

Ahol a silány nyelvet ölt az értékesre.

Ahol nincs emelkedettség – ahol elvész az ünnep.

Ahol nem emel fel a katarzis – de nincs is jelen.

Ahol a művészet nem alkot, csak kísérletez.

Ahol nincs meg a dolgok megszenvedése – helyette van silányság, sekélyesség, értéktelenség.

Az európai művelődés alapját az emberi értékek adják. És nekünk vannak értékeink: van Istenünk, van hazánk és van történelmünk. Mert vannak hőseink, vértanúink. A hellén-latin kultúrkör értékrendszerét a héroszok határozták meg, de Jézus élete és szenvedése; apostolainak, követőinek vértanúsága is hősi jellemet mutat, ha ezt a gyávák és hazugok le is akarják tagadni. Nekünk ebben a körben kell munkálkodni észrevétlenül és ismeretlenül is, hogy egy percig se gondolja senki azt, hogy megrövidült az Istennek karja.

Szák-Kocsis Pál
2009. X. 5.
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 13:59:09
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:01:49
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:02:09
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:04:19
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:07:37
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:07:58
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:08:20
Tizennégy férfiarc


Férfiak arca – tizennégy izzó szempár néz ide ránk. A szabadság
áldott szentjei, bátor vértanu hősök.
Gyenge magyar szívünkbe vésve nevük fel,
s inga-hitünk mécslángját éltetik máig.

Mit számít csahosok koncéhes vér-vinnyogása,
Aquila non captat muscas – így szólt a latin szó.

Emberek arca – tizennégy bátor szempár sok-sokezerből,
s benne feszül százezrek hős akaratja,
és milliók – dacolók a halállal – szent tüze ég érc-homlokukon,
s rajta a hármas jegy: Haza, Isten és a Szabadság!
És bár jött a hiéna ki Bécsből… s jött –de hiába– a muszka,
nem tudták elvenni, az életüket csak…

És mint Jézus ment nagypénteken föl a kereszttel a Golgota dombján,
megvető gúny között lépve, vonva magát egyszál-egyedül fel;
úgy vitték a nehéz sors átokkeresztjét bús önmagukban
jó tábornokaink is a börtöni vár sánc-árkai mellé:
Aulich, Damjanich, Dessewffy, Láhner,
Leiningen, Knézič, Nagysándor, Lázár,
Poeltemberg, Török, Kiss, Vécsey, Schweidel,
s Pesten a kormányfő Batthyány a gróf úr…
Ők kik az arcai voltak a harcnak és küzdő vezetői a népnek,
majdan a többek, Lenkey, ifju Kazinczy és seregestül a névtelenek…
El a halálba egy-egyedül megy mindig az ember Kháron ősi ladikján.

Vértanuk arca – tizennégy hősi tekintet.
Csak az életüket tudhatta venni az ördögi-lelkü hiéna…
S mint hogy az Úrnak néma halála kihajtott szép örömöt a feltámadással,
népünk hőseinek Húsvétja a nemzet lelkében virul újra.
Így lehet itt ma a tábornokoknak a szelleme, és mi
engedelemmel felsorakozva a honszeretetnek és a szabadságnak seregébe.

Honfiak arca – tizennégy élő szempár képei megmerevítve.
Hogy ha csupán csak a véres megtorlásnak a napja ez ünnep,
akkor öltsünk gyászi ruhákat könnyel a szemben;
ám ha sokaknál benne a szívben éled e hősi vértanu szellem,
abban erő van, újult élet, öröm, hit,
s hozza a mélyen alázott nemzet ügyének a feltámadását…

Szák-Kocsis Pál
Budapest, 2009. IX.
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:14:04
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:14:06
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:14:19
kép: Koncz János Koppány
készült: 2009. X. 5. 14:15:18