A honlap egyetlen intézménynek sem hivatalos oldala. Bővebben az impresszumban... > Bemutatkozunk > Magunkról > Iskolánk zenei élete <előző | következő>

Iskolánk zenei élete

A református iskolák hagyományainak megfelelően hangsúlyos szerep jut az ének-zene oktatásának iskolánkban. A gyerekek a hatosztályos gimnáziumban 7-11. osztályig, a négyosztályosban 9-11. osztályig tanulnak ének-zenét. Ez alatt az időszak alatt megismerkedhetnek a zenetörténet legfőbb stílusaival, képviselőivel, közismert zenei szemelvényekkel ill. az iskola technikai lehetőségeit felhasználva megtekinthetnek néhány híresebb – a komolyzenéhez kapcsolódó – filmet. A zenehallgatások és közös éneklések során zenei memóriájuk és hallásuk is fejlődhet. Az ének, mint középszintű érettségi tantárgy is választható, melyet az iskolán belüli érettségi vizsgák során teljesíthet a tanuló.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának határozata alapján, a törvény előírása szerint, az iskolánkba bejövő osztályok részére (azaz a hat osztályos gimnáziumban a 7. osztály, a négy osztályos gimnáziumban a 9. osztály részére) min. 1 évig külön egyházi ének tantárgyat is biztosítunk. Az egyházi ének órákon a diákok a Református Énekeskönyvből származó, s az iskola ill. a gyülekezetek által leggyakrabban használt énekeket sajátíthatják el, és ezen énekekhez vagy református egyházunk történetéhez, ünnepeihez kapcsolódó zeneművekről és szerzőikről tanulnak.

Diákjaink – bizonyos feltételek alapján – minden évben iskolai-, majd városi- vagy országos zsoltáréneklő versenyen és népdaléneklő versenyen vesznek részt, szép eredménnyel.

A Baár–Madas Gimnázium újjáalakulása óta folyamatosan működik iskolai kórusunk, melyet mindig a gimnázium aktuális énektanára vezet. A kórus rendszeresen szerepel iskolai ünnepségeken, különböző egyházi rendezvényeken, jótékonysági hangversenyeken, a szupplikációk alkalmával pedig különböző budapesti gyülekezetekben. Az általános iskola indításával szinte egy időben megalakult a kicsik Cérnahang kórusa. Reményeink szerint ifjú növendékeink megismerik a közös éneklés örömét és a későbbiekben szívesen kapcsolódnak be a gimnázium kórusának munkájába. Iskolánkban tartja rendszeres próbáit a Psalterium Hungaricum kórus, melynek tagjai nagyrészt a gimnáziumunkban érettségizett zenekedvelő öregdiákokból kerültek ki.

Mivel nagyon sok diákunk valamilyen hangszeren is játszik, a kollégista zeneiskolásaink számára – lehetőségeinkhez mérten – termet, esetenként hangszert (zongorát) is biztosítunk.

Cseri Zsófia tanár (a Magyar Református Nevelés 2006. novemberi számából)