A honlap egyetlen intézménynek sem hivatalos oldala. Bővebben az impresszumban... > Információk a tanévről > 2008–2009 > Tanévi naptár, gimnázium <előző | következő>

Tanévi naptár a gimnazisták számára, 2008/2009

szeptember
3.sze emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezés módosításának leadása az igh. irodában
4.cs-sz 12. évfolyam osztályainak tanulmányi kirándulása
5.p őszi érettségi jelentkezési határidő a kijelölt iskolában
11.cs 16:307. a, b, 9. c, 12. a, b, c szülői értekezlet
18.cs 16:308. a, b, 9. a, b osztályok szülői értekezlet
cs 17:4010. a, b, c, e 11. a, b, c, e osztályok szülői értekezlete
23.k 17:00szülőtanácsi megbeszélés
26.p az OKTV-re való jelentkezések leadási határideje a tanulóknak igh. iroda
p 17:00gólyabál
27.szo 08:00őszi gyalogtúra (közösségi verseny)
29.h 15:00felvételi előkészítő nyolcadikosoknak matematikából
október
1.sze 15:00diákönkormányzat rendezvénye
1.sze 15:00felvételi előkészítő nyolcadikosoknak magyar nyelv és irodalomból
2.cs-h Baár-Madas diákjainak látogatása a nagyenyedi testvériskolában
6.h 07:45ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról
6.h Comenius program az iskolában
9.cs-sz Pockingi testvériskola látogatása a Baár-Madasban
13.h Biblia éve keretében interaktív kiállítás a díszteremben
13.h 13:00látogatás az alapítók sírjánál a Fiumei úti sírkertben 7. a, 7. b, 9. c osztály
16. cs 15:00osztályozóvizsgák
18.szo tanítási nap
20.h 07:45úrvacsora előkészítő istentisztelet
20.h 13:00ünnepély az 1956-os forradalom emlékére a nagytétényi szoborparkban
21.k 14:45úrvacsora előkészítő a díszteremben
22.sze 07:45úrvacsorás istentisztelet Torockó téri templomban
22.sze 09:00csendesnap
23-31. őszi szünet
november
3.h őszi szünet utáni első tanítái nap
h-p Nagyberegi testvériskola látogatása a Baár-Madasban
6.cs 17:00fogadóóra I. (mat, fiz, sztech, kém, biol, földr. ének, rajz, testn. , tanítók)
7.p 17:00diákönkormányzat zenés délutánja
10.h 14:00papírgyűjtés (közösségi verseny)
13.h 17:00fogadóóra II. (irod, nyelvek, tört. hittan szakosok, int. nevelők)
13.h 15:00osztályozóvizsga
14.p 17:00diákönkormányzat zenés délutánja
18.k 17:00szülőtanácsi megbeszélés
22.szo 09:00nyílt nap a gimnáziumban
29.szo 09:00Bolyai anyanyelvi verseny döntője az iskolában
29.szo 17:00szalagavatóbál az Elektromos csarnokban
december
3.sze 15:00diákönkormányzat rendezvénye
3.sze 15:00diákönkormányzat rendezvénye
5.p 16:00nyelvi délután
6.szo 09:00ádventi általános iskolai rendezvény
18.cs 15:00ádventi úrvacsorai előkészítő a díszteremben
19.p 15:30karácsonyi műsoros délután a Pozsonyi úti templomban
20.szo 07:45úrvacsorás adventi istentisztelet a Torockó téri templomban
szo 09:00rövidített tanítási órák, osztálykarácsony
22-1.2. téli szünet
január
5.h első tanítási nap
5.h Kálvin pályázat meghirdetése
10.szo tanítási nap
15.cs 15:00osztályozóvizsgák
16.p első félév vége
17.szo 09:00Áprily szavalóverseny iskolai forduló
23.p 11:00a félévi értesítők kiosztása
23.p 11:30félév értékelő nevelési értekezlet
23.p 14:00egységes felvételi írásbeli a hat évfolyamra jelentkezőknek
24.szo 10:00egys. felv. írásbeli a négy évf. -ra jelentkezőknek
27.k 17:00szülőtanácsi megbeszélés
30.p 17:00zenei délután (iskolánk tanulóinak és a szülőknek a részvételével)
február
2.h iskolai asztalitenisz bajnokság kezdete (közösségi verseny)
3.k 15:30szülői értekezlet az internista diákok szüleinek
4.sze 15:00diákönkormányzat rendezvénye
5.cs 16:30szülői értekezlet (7. a, b, 8. a, b, 9. a, b, c, osztály)
5.cs 17:40szülői értekezlet (10. a, b, c, 11. a, b, c és 12. a, b, c osztály)
6.p érettségi jelentkezések belső leadása igh iroda
16.h 09:00tudományos nap
17.k 09:00ökonap (közösségi verseny)
18.sz diáknap
19.cs síszünet
20.p síszünet
23.h 07:45megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól
március
13. p 15:00március 15-ei ünnepség a Pozsonyi úti templomban
19.cs 15:00osztályozóvizsgák
20.p 14:001509 perces folyamatos foci az iskolában
21.szo 1509 perces folyamatos foci az iskolában
26.cs 17:00fogadóóra I. (mat, fiz, sztech, kém, biol, földr. ének, rajz, testn. , tanítók)
27.p Áprilily szavalóverseny országos döntő az iskolában
28.szo 09:00Áprilily szavalóverseny országos döntő az iskolában
30.h Iskolatörténeti gyűjtőmunka leadási határidő (közösségi verseny)
április
1.sze 15:00úrvacsorai előkészítő evangelizáció a díszteremben
1.sze 16:00diákönkormányzat rendezvénye
2.cs 15:00úrvacsorai előkészítő evangelizáció a díszteremben
2.cs 17:00fogadóóra II. (irod, nyelvek, tört. hittan szakosok, int. nevelők)
3.p 7,45húsvéti úrvacsorás istentisztelet a Torockó téri templomban
3.p 09:00csendesnap
4.szo tavaszi kerékpártúra (közösségi verseny)
6-14. tavaszi szünet
15.sze szünet utáni első tanítási nap
18.szo tanítási nap
20.h 07:45megemlékezés a holocaust áldozatairól
27.h 13:30általános tájékoztató az érettségi szabályairól a 12. osztályosok részére
műfordítói verseny pályázatainak leadási határideje
29.sze 14:0012. évfolyam utolsó tanítási napja, díszebéd
30.cs 15:00ballagás
cs 17:00ballagási istentisztelet, ünnepély Torockó téri templomban
május
1.p munkaszüneti nap
4.h 08:00magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga
4.h 13istentisztelet Torockó téri templomban
4.h 13,45tanítási nap
5.k 08:00matematika írásbeli érettségi vizsga
5.k 13:00tanítási nap
6.sze 08:00történelem írásbeli érettségi vizsga
6.sze 13:00tanítási nap
7.cs 08:00angol nyelv írásbeli érettségi vizsga
7.cs tanulmányi kirándulások a 7-11. évfolyamon
8.p 08:00német nyelv írásbeli érettségi vizsga
8.p tanulmányi kirándulások a 7-11. évfolyamon
9.szo tanulmányi kirándulások a 7-11. évfolyamon
12.k 08:00biológia írásbeli érettségi vizsga
13.sz 08:00fizika írásbeli érettségi vizsga
14.cs 08:00kémia írásbeli érettségi vizsga
14.cs 14:00földrajz írásbeli érettségi vizsga
15.p 08:00informatika érettségi vizsga (emelt szintű)
15.p 14:00latin nyelv írásbeli érettségi vizsga
15.p a 10-11. évfolyamon jelentkezés érettségi felkészítés szintjére (végső határidő)
16:00szülői értekezlet a felvett diákok szüleinek
09:00általános iskolai udvar felújítás (szülői szervezés)
18.h 08:00francia nyelv írásbeli érettségi vizsga
19.k 08:00olasz nyelv írásbeli érettségi vizsga
21.cs 14:45áldozócsütörtöki istentisztelet a Díszteremben
23.szo 09:00általános iskolai udvar felújítás (szülői szervezés)
25.h 07:45pünkösdi ünnepi istentisztelet a Torockó téri templomban
25.h 08:00informatika érettségi vizsga (középszintű)
25.h 14:00ének-zene, művészettörténet írásbeli érettségi vizsga
27.sz 08:00OH-OKÉV országos mérés (matematika, magyar 4. , 6. , 8. , 10. évfolyamok számára)
június
1.h Pünkösd, munkaszüneti nap
2.k 16:00érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése
4-10.cs emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák a kijelölt vizsgaközpontokban
15.h 12:00tanévzáró ünnepély az általános iskolában
15.h 15:00tanévzáró ünnepély a gimnáziumban
16-18.k-cs 07:3012. c középszintű szóbeli érettségi vizsga
18-20.cs-sz07:3012. b középszintű szóbeli érettségi vizsga
22.h 09:00beiratkozás
22-24.h-sze07:3012. a középszintű szóbeli érettségi vizsga