Városmajori Gimnázium > Tankönyvek > Hirdetmények, körlevelek <előző | következő>
Tudnivalók a rendelésről…
…az új diákok szülei számára

Kérjük, hogy a Városmajori Gimnáziumba felvett gyermekük számára IV. 26-án, pénteken 18:00 óráig rendeljék meg a tankönyveket.

Ehhez nyissák meg a varosmajor.tk weboldalt, majd válasszák ki a Tankönyvek, azon belül a Megrendelések állapota menüpontot. A Rendelése hiányzik cím alatt megtalálják gyermekük nevét, majd zárójelben a tankönyvrendeléshez szükséges azonosítóját.

Ez az azonosító a következőképpen kezdődik:

 • 9.c: 123c (emelt óraszámú biológia – ének-zene)
 • 9.d: 123d (emelt óraszámú matematika – informatika)
 • ny: 124e (nyelvi előkészítő)
 • 7.a: 125a (angolos osztály)
 • 7.b: 125b (németes osztály)

A bejelentkezéshez szükséges jelszó gyermekük 7-essel kezdődő, 11-jegyű oktatási azonosítója.

A fenti két adattal be tudnak jelentkezni: a bal felső sarokban megadják az előbbiek szerinti azonosítót, majd a jelszót. (Figyelem: az oktatási azonosító ebben a helyzetben jelszó lesz.)

Sikeres bejelentkezés után kiválaszthatják a Megrendelés és módosítása menüpontot, ezután megjelölhetik, hogy mely kiadványokat kérik.

A munkafüzetek, nyelvkönyvek esetén egyetlen négyzetet látnak: ebbe tehetnek pipát. E kiadványokat általában ingyen kapják.

A többi kiadvány (így a több éven át használható tankönyvek, atlaszok) esetén választhatnak: a bal oldali oszlopban jelölhetik, hogy azt ingyen kérik, könyvtárból vagy saját tulajdonba kérik, fizetősen.

A megrendelés végét az elfogad gombbal kell jelezniük: ezt követően a megrendelt könyvek listáját látják az esetlegesen fizetendő összeggel (illetve a Megrendelések állapota menüpont alatt gyermekük neve átkerül a Rendelését leadta cím alá). A fenti határidőn belül a rendelés szabadon módosítható.

Az alábbiakban felidézem a leggyakrabban föltett kérdéseket, illetve a rájuk adott válaszokat.

1. Valóban meg kell rendelni a tankönyveket?
Igen.
2. Ilyen lehetetlenül rövid határidővel?
Igen. A jogszabály megszabta határidő IV. 30., a fenntartó IV. 25-ig kéri a rendelés lezárását.
3. Miért nem ingyen?
a) Az ingyenességet a jogszabály a fenntarthatósággal, a józan ésszel és a közpénzekkel való felelős bánásmód elvével teljes összhangban alapvetően könyvtári kölcsönzéssel biztosítja. Az adófizetők pénzéből azok a kiadványok kerülhetnek saját tulajdonba, melyek csak egy tanéven át használhatóak (mert a diák beleír).
4. De miért ilyen drágán?
Mert saját tulajdonút választottak a könyvtári helyett.
5. Lehet-e később módosítani?
Korlátozottan, hosszas sorban állás után. A Kelló 15%-ban maximálja a módosítás lehetőségét, a szülői tájékoztató után pedig a következő felvetésekkel kell először foglalkoznom.
6. Nem tudtam, hogy rendelni kell. Mikor tehetem meg?
Akkor és ott (hosszas sorban állás után).
7. Nem hittem el, hogy alig két nap van a megrendelésre.
Pedig de.
8. Mire való a két oszlop?
Balra könyvtári, ingyen; jobbra saját, fizetősen.
9. Ezek szerint választhatok az ingyenes könyvtári és az ingyenes saját között?
Nem. Az ingyenes könyvtári és a fizetős saját között lehet választani.
10. Miért kerülnek ilyen sokba a könyvek?
Mert saját tulajdonba kérték őket az ingyenes könyvtári helyett.
11. Miért nincs angolkönyv? (A, C, D, E)?
A nyelvi szintfelmérő alapján be fogom tenni a rendelésbe.
12. Miért nincs németkönyv (B, C, D)?
A nyelvi szintfelmérő alapján be fogom tenni a rendelésbe.
13. Melyik nyelvkönyvet válasszam a francia, olasz, spanyol közül (C, D)?
Az elsősorban kívánt második nyelv szerintit.
+1 Melyik osztályba fog járni a gyermekem?
A megfelelő weboldalon ctrl-F
2019. IV. 23.
A leggyakrabban feltett kérdések…
…a tankönyvrendelés kapcsán

Hogyan tovább?
Először be kell lépni: a bal felső sarokban az azonosító és a jelszó mezőt kell kitölteni, majd az adatkezelési tájékoztató elfogadása után bejelentkezem. Sikeres bejelentkezés után a jelszó helyén egy szám jelenik meg, ezt követően a Megrendelés és módosítása menüpont segítségével lehet a megrendelést megtekinteni, illetve módosítani.
Mi az azonosítóm/jelszavam?
A gyermekéhez tartozó azonosítót megtalálja a Megrendelések állapota menüpont alatt; a jelszó a gyermek 7-essel kezdődő oktatási azonosítója. Kérem, hogy levélben vagy telefonon keressenek meg, ha ezekkel az adatokkal nem sikerül a bejelentkezés: madas.pal@gmail.com
Mi hát a teendő?
Kérjük, hogy a rendelést e honlapon a megjelölt határidőig adják le. Döntésüket megkönnyítendő a könyvek mellett általában föltüntettük azok árát is. Így lehetővé válik, hogy szülő és diák az árak, illetve a fizetendő összeg ismeretében beszélje meg: melyek azok a könyvek, amelyeket meg kell vásárolniuk, illetve melyek azok, amelyek esetleg megvannak a családban.
A támogatottak ennek alapján dönthetik el, hogy mely könyveket kérik a könyvtárból, illetve melyeket kívánják esetleg megvásárolni. Kérjük, hogy ha gyermekükre bízzák a rendelés leadását, akkor lássák el őt egyértelmű instrukciókkal. (Ökölszabályként: választási lehetőség esetén a bal oldali oszloppal kapnak ingyenes könyvet a könyvtárból.)
A legbiztosabban a raktári szám alapján állapíthatják meg, hogy az otthon esetleg már meglévő (például testvértől megmaradt) könyv megegyezik-e a listán szereplők valamelyikével; a raktári szám általában a könyv gerincén vagy a hátsó borítóján, illetve az utolsó lapján található meg.
Külön fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a listán szerepelhetnek olyan könyvek is, amelyeket a korábbi évek valamelyikében már megvásároltak: ilyenek lehetnek például egyes példatárak. Ha az osztály több csoportban (például nyelvi sávban) tanul egy tárgyat, akkor a megrendelő tanár nevének rövidítése segítheti az eligazodást.
2019. IV. 8.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A tankönyvrendeléssel kapcsolatosan összegyűjtjük, a számlák kiállítójának továbbítjuk, aki az adózásról, illetve számvitelről szóló jogszabályokkal összhangban tárolja a következő adatokat:

 • vevőként a diák neve
 • vevőként a diák oktatási azonosítója
 • vevőként a diák címe
 • a megvásárolt könyvek raktári száma, címe, nettó ára, áfakulcsa
 • esetleges engedmény/felár
 • a számla fentiekből összeállt végösszege
 • a könyvekért befizetett összeg

A szülők tájékoztatása érdekében összegyűjtjük és tároljuk a diákok szüleinek elektronikuslevél-címét.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatosan összegyűjtjük, és a tankönyvellátásról szóló jogszabályok (elsősorban a 2013. évi CCXXXII. törvény, illetve 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján továbbítjuk a könyvtárellátónak a következő adatokat:

 • a tanuló neve
 • a tanuló diákigazolványának száma helyett a tanuló oktatási azonosítója
 • a tanuló törvényes képviselőjeként a tanuló édesanyjának neve (a könyvtárellátó rendszerében enélkül nem lehet rendelni)
 • a tanuló lakcíme
 • a tanuló iskolájának neve, OM-azonosítója
 • a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése
 • az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek raktári száma (ezzel értelemszerűen a tankönyv címe)
2019. III. 18.
Telefonos segítségnyújtás…
…a +36 70 5101010-es telefonszámon

A tanévzárás közeledtével egyre kevésbé tudok olyan időszakot megjelölni, amikor –munkaidőben– nagy valószínűséggel elérhető vagyok.

A tankönyvrendelés időszakában munkanapokon 15:00 és 19:00 óra között vagy szombaton esetleges kérdéseikkel a fenti számon kereshetnek. Ha nem is veszem föl a telefont, a kijelzett számokat igyekszem mielőbb visszahívni.

Esetleges kérdéseikkel a madas.pal@gmail.com címen is elérhetnek.

Kérem, hogy az iskola portáját, az iskola titkárságát tankönyvek ügyében ne hívják, a tanári szobákban ne keressenek: a kollégák is csak az ezen a honlapon olvasható információkat tudják megosztani Önökkel.

2018. IV. 8.