Városmajori Gimnázium > Tankönyvek > Hirdetmények, körlevelek <előző | következő>
Tudnivalók…
…a tankönyvek árának kifizetéséről

A tankönyvek árának fizetési határideje 2018. augusztus 10. Kérjük, hogy ha ez semmiféle gondot nem okoz, akkor a Megrendelés listázása (2018–2019) menüpont kiválasztása után a legalul olvasható összeget korábban utalják át a Kálmán Gyula Alapítvány 11600006-00000000-61552609 számú bankszámlájára. (Ha az átutalás valamiért nehézségbe ütköznék, az Erste Bank bármely fiókjában is befizethetnek a fenti számlára.)

Az átutalt összeg jogilag letétnek minősül, amelyet az alapítvány az Önök megbízásából a tankönyvek szállítása után továbbít a terjesztőnek. (A konstrukcióról az alapítvány honlapján olvashatnak részletesebben.)

Ennek megfelelően a könyvtárellátó weboldalán Önöknek nincs teendője: az alapítvány továbbítja nekik a tőlük megrendelt könyvek árát.

Kérjük, hogy közleményként gyermekük –tankönyvrendelés során használt, 11-gyel vagy 12-vel kezdődő– azonosítóját, nevét, szeptembertől érvényes osztályát majd a tankönyvárletét szót adják meg. Kérjük továbbá, hogy az átutalandó összeget ne kerekítsék: a több száz befizetés feldolgozása során nagy segítséget jelent, ha a közlemény is, az összeg is a várakozásnak megfelelő.

Kérdéseikkel a Hirdetmények, körlevelek oldalon megtalálható levélcímen érhetik el az iskola tankönyvfelelősét.

2018. VI. 24.
Tudnivalók a rendelésről…
…az új diákok szülei számára

Kérjük, hogy a Városmajori Gimnáziumba felvett gyermekük számára IV. 23-án, hétfőn 16:00 óráig rendeljék meg a tankönyveket.

Ehhez nyissák meg a varosmajor.tk weboldalt, majd válasszák ki a Tankönyvek, azon belül a Megrendelések állapota menüpontot. A Rendelése hiányzik cím alatt megtalálják gyermekük nevét, majd zárójelben a tankönyvrendeléshez szükséges azonosítóját.

Ez az azonosító a következőképpen kezdődik:

 • 9.c: 122c (emelt óraszámú humán – ének-zene)
 • 9.d: 122d (emelt óraszámú matematika – fizika)
 • ny: 123e (nyelvi előkészítő)
 • 7.a: 124a (angolos osztály)
 • 7.b: 124b (németes osztály)

A bejelentkezéshez szükséges jelszó gyermekük 7-essel kezdődő, 11-jegyű oktatási azonosítója.

A fenti két adattal be tudnak jelentkezni: a bal felső sarokban megadják az előbbiek szerinti azonosítót, majd a jelszót. (Figyelem: az oktatási azonosító ebben a helyzetben jelszó lesz.)

Sikeres bejelentkezés után kiválaszthatják a Megrendelés és módosítása menüpontot, ezután megjelölhetik, hogy mely kiadványokat kérik.

A munkafüzetek, nyelvkönyvek esetén egyetlen négyzetet látnak: ebbe tehetnek pipát. E kiadványokat általában ingyen kapják.

A többi kiadvány (így a több éven át használható tankönyvek, atlaszok) esetén választhatnak: a bal oldali oszlopban jelölhetik, hogy azt ingyen kérik, könyvtárból vagy saját tulajdonba kérik, fizetősen.

A megrendelés végét az elfogad gombbal kell jelezniük: ezt követően a megrendelt könyvek listáját látják az esetlegesen fizetendő összeggel (illetve a Megrendelések állapota menüpont alatt gyermekük neve átkerül a Rendelését leadta cím alá). A fenti határidőn belül a rendelés szabadon módosítható.

Az alábbiakban felidézem a leggyakrabban föltett kérdéseket, illetve a rájuk adott válaszokat.

1. Valóban meg kell rendelni a tankönyveket?
Igen.
2. Ilyen lehetetlenül rövid határidővel?
Igen. A jogszabály megszabta, munkaszüneti napra eső határidőt (IV. 30.) a Kelló (szerintem jogszabályellenesen) a megelőző munkanapként értelmezi (IV. 27.), a fenntartó IV. 25-ig kéri a rendelés lezárását.
3. Miért nem ingyen?
a) Az ingyenességet a jogszabály a fenntarthatósággal, a józan ésszel és a közpénzekkel való felelős bánásmód elvével teljes összhangban alapvetően könyvtári kölcsönzéssel biztosítja. Az adófizetők pénzéből azok a kiadványok kerülhetnek saját tulajdonba, melyek csak egy tanéven át használhatóak (mert a diák beleír).
4. De miért ilyen drágán?
Mert saját tulajdonút választottak a könyvtári helyett.
5. Lehet-e később módosítani?
Korlátozottan, hosszas sorban állás után. A Kelló 15%-ban maximálja a módosítás lehetőségét, a szülői tájékoztató után pedig a következő felvetésekkel kell először foglalkoznom.
6. Nem tudtam, hogy rendelni kell. Mikor tehetem meg?
Akkor és ott (hosszas sorban állás után).
7. Nem hittem el, hogy alig két nap van a megrendelésre.
Pedig de.
8. Mire való a két oszlop?
Balra könyvtári, ingyen; jobbra saját, fizetősen.
9. Ezek szerint választhatok az ingyenes könyvtári és az ingyenes saját között?
Nem. Az ingyenes könyvtári és a fizetős saját között lehet választani.
10. Miért kerülnek ilyen sokba a könyvek?
Mert saját tulajdonba kérték őket az ingyenes könyvtári helyett.
11. Miért nincs angolkönyv?
A nyelvi szintfelmérő alapján be fogom tenni a rendelésbe.
12. Miért nincs németkönyv (C, D)?
A nyelvi szintfelmérő alapján be fogom tenni a rendelésbe.
13. Melyik németkönyvet válasszam (B)?
Érzésük szerint a kezdőt/haladót; év elején szükség szerint módosítunk. Teljes tanácstalanság esetén írják meg a munkaközösség-vezetőnek, hogy gyermekük hány éve tanul németet, illetve jelenleg melyik könyvet használja: tiszai.istvan.email@gmail.com
+1 Melyik osztályba fog járni a gyermekem?
A megfelelő weboldalon ctrl-F
2018. IV. 20.
Tudnivalók…
…a tankönyvtámogatás igényléséről, illetve a jogosultság igazolásáról

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 25. §-ának (5) bekezdése szerint a tankönyvtámogatás igénybevételéhez a jövőre 10., 11. és 12. évfolyamra járóktól nyilatkozatot és igazolást kérünk benyújtani.

A nyilatkozatot minden olyan tanévre be kell nyújtaniuk, amelyben a támogatást igénybe kívánják venni (ingyenkönyveket kérnek a könyvtárból, saját tulajdonba kérnek egyszer használatos kiadványokat). A nyilatkozat beküldésének jogvesztő határideje III. 28.

A családi pótlék összegéről szóló igazolást (ritkább esetben szakorvosi igazolást, bizottsági szakvéleményt, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást) csak abban az esetben kérjük beküldeni, ha a korábbi években benyújtott dokumentumok érvényessége lejárt (erről a Kedvezmények, igazolásuk menüpont alatt tájékozódhatnak), és a beküldendő igazolás az új tanévre vonatkozó jogosultságot is igazolja.

A hivatkozott rendelet 26. §-ának (2) bekezdése szerint a családi pótlék összegének igazolásául elfogadjuk a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot vagy a postai igazolószelvényt.

Ugyanakkor kérjük és javasoljuk, hogy ha a Kedvezmények, igazolásuk menüpont szerint a korábbi dokumentum már nem érvényes, de családjuk várhatóan több éven át jogosult a tankönyvtámogatásra, akkor kérjenek a családi pótlék folyósításáról hatósági bizonyítványt: ennek alapján a józan ész megszabta határokon belül nem fogunk újabb igazolást kérni. (Ezzel évente két igazolást takarítunk meg: egyet a kedvezmény igénylésének, egyet a tankönyvek átvételének időszakában.)

Jellemező módon ez a helyzet akkor, amikor az idejáró gyermek mellett még (legalább) két kisebb (vagy nagyobb, de tanköteles) nevelkedik a családban: ilyenkor mindaddig, amíg hozzánk jár gyermekük és a testvérek tankötelesek, nem kérünk újabb igazolást.

Ha az előző években beküldtek már ilyen igazolást, de annak adatai nem szerepelnek a megjelölt menüpontban, akkor kérjük, hogy ezt jelezzék: lehetséges, hogy csak a számítógépes rendszerbe nem került be a megfelelő dátum.

Többek tapasztalata szerint az igazolás iránti kérelmet elektronikusan is elfogadják: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/elerhetosegek/e-mail

Levelet küldhetnek a 2701 Cegléd, postafiók 302-es címre.

További kormányhivatali címek.

Mintaként egy lehetséges kérelem (amelyet természetesen tetszésük szerint alakíthatnak):

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest megyei Igazgatóság
Kérem, hogy tankönyvkedvezmény igénybevételéhez
állítsanak ki számomra hatósági bizonyítványt
a családi pótlék összegéről, illetve annak folyósításáról.
Kérem és felhatalmazom Önöket arra,
hogy az igazolást közvetlenül gyermekem iskolájának küldjék meg:
Városmajori Gimnázium
1122 Budapest
Városmajor utca 71.
Köszönettel:
(név)
(taj-szám)
(cím)
  
2018. III. 19.
A leggyakrabban feltett kérdések…
…a tankönyvrendelés kapcsán

Hogyan tovább?
Először be kell lépni: a bal felső sarokban az azonosító és a jelszó mezőt kell kitölteni, majd bejelentkezem. Sikeres bejelentkezés után a jelszó helyén egy szám jelenik meg, ezt követően a Megrendelés és módosítása menüpont segítségével lehet a megrendelést megtekinteni, illetve módosítani.
Mi az azonosítóm/jelszavam?
A gyermekéhez tartozó azonosítót megtalálja a Megrendelések állapota menüpont alatt; a jelszó a gyermek 7-essel kezdődő oktatási azonosítója. Kérem, hogy levélben vagy telefonon keressenek meg, ha ezekkel az adatokkal nem sikerül a bejelentkezés: madas.pal@gmail.com
Mi hát a teendő?
Kérjük, hogy a rendelést e honlapon a megjelölt határidőig adják le. Döntésüket megkönnyítendő a könyvek mellett általában föltüntettük azok árát is. Így lehetővé válik, hogy szülő és diák az árak, illetve a fizetendő összeg ismeretében beszélje meg: melyek azok a könyvek, amelyeket meg kell vásárolniuk, illetve melyek azok, amelyek esetleg megvannak a családban.
A támogatottak ennek alapján dönthetik el, hogy mely könyveket kérik a könyvtárból, illetve melyeket kívánják esetleg megvásárolni. Kérjük, hogy ha gyermekükre bízzák a rendelés leadását, akkor lássák el őt egyértelmű instrukciókkal. (Ökölszabályként: választási lehetőség esetén a bal oldali oszloppal kapnak ingyenes könyvet a könyvtárból.)
A legbiztosabban a raktári szám alapján állapíthatják meg, hogy az otthon esetleg már meglévő (például testvértől megmaradt) könyv megegyezik-e a listán szereplők valamelyikével; a raktári szám általában a könyv gerincén vagy a hátsó borítóján, illetve az utolsó lapján található meg.
Külön fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a listán szerepelhetnek olyan könyvek is, amelyeket a korábbi évek valamelyikében már megvásároltak: ilyenek lehetnek például egyes példatárak. Ha az osztály több csoportban (például nyelvi sávban) tanul egy tárgyat, akkor a megrendelő tanár nevének rövidítése segítheti az eligazodást.
2018. IV. 2.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A tankönyvrendeléssel kapcsolatosan összegyűjtjük, a számlák kiállításához fölhasználjuk, és az adózásról, illetve számvitelről szóló jogszabályokkal összhangban tároljuk a következő adatokat:

 • vevőként a diák neve
 • vevőként a diák oktatási azonosítója
 • vevőként a diák címe
 • a megvásárolt könyvek raktári száma, címe, nettó ára, áfakulcsa
 • esetleges engedmény/felár
 • a számla fentiekből összeállt végösszege
 • a könyvekért befizetett összeg

A szülők tájékoztatása érdekében összegyűjtjük és tároljuk a diákok szüleinek elektronikuslevél-címét.

A tankönyvrendeléssel kapcsolatosan összegyűjtjük, és a tankönyvellátásról szóló jogszabályok (elsősorban a 2013. évi CCXXXII. törvény, illetve 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján továbbítjuk a könyvtárellátónak a következő adatokat:

 • a tanuló neve
 • a tanuló diákigazolványának száma helyett a tanuló oktatási azonosítója
 • a tanuló törvényes képviselőjének neve (ha a könyvtárellátó rendszerében enélkül nem lehet rendelni)
 • a tanuló lakcíme
 • a tanuló iskolájának neve, OM-azonosítója
 • a tanuló évfolyamának, osztályának megjelölése
 • az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek raktári száma (ezzel értelemszerűen a tankönyv címe)

Bármennyire is szeretné, jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adjuk át a könyvtárellátónak a tanuló édesanyjának nevét.

2018. VI. 24.
Telefonos segítségnyújtás…
…a +36 70 5101010-es telefonszámon

A tanévzárás közeledtével egyre kevésbé tudok olyan időszakot megjelölni, amikor –munkaidőben– nagy valószínűséggel elérhető vagyok.

A tankönyvrendelés időszakában munkanapokon 15:00 és 19:00 óra között vagy szombaton esetleges kérdéseikkel a fenti számon kereshetnek. Ha nem is veszem föl a telefont, a kijelzett számokat igyekszem mielőbb visszahívni.

Esetleges kérdéseikkel a madas.pal@gmail.com címen is elérhetnek.

Kérem, hogy az iskola portáját, az iskola titkárságát tankönyvek ügyében ne hívják, a tanári szobákban ne keressenek: a kollégák is csak az ezen a honlapon olvasható információkat tudják megosztani Önökkel.

2018. IV. 2.